Päikesemajad

Elektrit tootev väikehoone TRIAN-S

Päikeseenergia kasutamine on nii energiasäästlik kui ka loodussõbralik ja samas aitab kokku hoida jooksvaid kulutusi üha kallinevale elektrienergiale.

Täna pakuvad eri tootjad üle maailma palju erinevaid väikehooneid, mille tehnoloogia, kui see sisaldab elektritootmist, on liiga kallis või vähese tootlikkusega.

Ideelahendus

Päikesepaneelidest elektrit tootvad elektrijaamad, nn solar farmid on täna juba laialt levinud. See tähendab, et vajalik maa-ala on kaetud elektrit tootvate päikesepaneele kandvate konstruktsioonidega. Hõlmates küllalt suurt pindala (iga paneel, mis toodab ca 250-300W energiat, paikneb ligi 2 m2 suurusel pindalal. Sealjuures on paneelialune maa tegelikult kasutamata.

Peamine idee elektrit tootva väikemaja lahenduse loomisel on paneelidealuse pinna (s.t. maa) tõhus kasutamine. Sealjuures moodustavad paneelid katuse tekkivale ruumile. Kulude kokkuhoiuks oleme püüdnud igale detailile anda võimalikult palju otstarbeid, vähendades ruumi loomiseks ka seinte arvu. Tulemuseks on kolmnurkne päikesepaneelidest kaldkatusega hoone. Väikemaja suudab toota oluliselt rohkem energiat, kui ise tarbib, võimaldades seda kasutada ka näiteks eramaja juures energiavarustuse kulude katmiseks või varutoiteallikana. Elektrivarustuse küsimused on teadvustunud eriti peale viimast suurt tormi ja elektrikatkestust.

Kokkuvõtvalt:

1. kasutatakse ära energiatootmise alla jääv pind

2. päikesepaneelidest moodustub katus tekkivale hoonele

3. hoone konstruktsioon on võimalikult lihtne ja odav

4. vundamenti ega ehitusluba pole tarvis

6. hoone on mitmeotstarbeline, võimalik mitmel erineval viisil ühendada majakesi  (modulaarsüsteem)

7. tänu eelvalmistamisele ei teki koha peal jäätmeid ega saastet

DSC_0014
Foto: Sander Koit

Erinevad elektrilahendused

Oleme välja töötanud kaks elektrilahendust:

võrgulahendus (nn on-grid), kus majakese poolt toodetud elekter on ühenduses elektrivõrguga ja tarbimisest ülejääv energia müüakse elektrivõrku tagasi. Lahendus on sobiv näiteks eramaja, talu või suurema suvila juures ja võimaldab üldjuhul aasta lõikes elektrikulu nullilähedaseks muuta.

võrguvaba (nn off-grid) – toodetud elektri ülejääk salvestatakse akudesse, võrguühendus puudub. Antud lahendus on sobilik näiteks eraldiseisva metsamajakese juures, kus puudub elektrivõrk ja muud kommunikatsioonid;

Hoone erinevad kasutusotstarbed

Väikemaja kasutusotstarbeid võib olla mitmeid, vastavalt tellija vajadustele ja asukohale saab seda kasutada näiteks:

a) Linnas eramu krundil:

– lehtla

– tööriistakuur

– töökoda

– köögivilja-marjade jahehoidla

– lisamajutus

b) Maal/looduses:

– väikeelamu (laiendamisvõimalusega)

– suvemajake

– põllumajanduslik hoone (soojustusega või ilma)

– jaheruum (kuna tegemist on integreeritud taastuvelektri tootmisega, saab toodetud energiat kasutada nii kütteks kui ka jahutuseks)

This slideshow requires JavaScript.

Moodulsüsteem

Tänu lihtsale ja praktilisele konstruktsioonile on võimalus mooduleid omavahel liita. Sellega saavutatakse suurem paindlikkus ehitise kasutusotstarbe ja -olukordade puhul. Näiteks elamismooduli puhul- ostes ühe mooduli, saab elanike ja/või vajaduste ning rahaliste võimaluste kasvades olemasolevat eluruumi laiendada moodulite lisamisega. See võimaldab eluruumi omandamist võimalikult väikese sisendinvesteeringuga. Tehnilisteks vajadusteks loodava ruumina võib kasutusele võtta moodulid ridasüsteemis (nii nagu solar farmis), kus katused on suunatud lõunasse ja elektritootmisvõimsust saab järk-järgult suurendada.

Praegu on loomisel käesolevast erineva kujuga vahemoodul, mis võimaldab veel rohkem erinevaid arhitektuurilahendusi ja vorme.

Elukeskkond/vajadused

Tänu vundamendi puudumisele, ehituse lihtsusele ja loodussäästlikkusele sobib väikehoone majandamiseks looduslikus või poollooduslikus keskkonnas.

  • olemas on võimalus elusfassaadi ja ripp-peenra süsteemi loomiseks püstseinale. Sinna saab istutada nii ilutaimi kui ka söödavaid kultuure (näiteks maasikaid);
  • hoone sisaldab katuselt vihmavee kogumise süsteemi;
  •  elamismoodulis (majutus) sisaldub kõik eluks vajalik: WC, dušš, kööginurk, magamisase.

Tehnilised andmed

– hoone põhjapindala on 4×4 m ja kõrgus 4 m. Kasutatav ruum 16 m2 + lisatasapinna tekitamise võimalus üleval

– elektritootlikkus: 3,3-5,0 kW vastavalt soovile (suurem võimsus on samas suurusjärgus eramu tarbimisega)

Täpsem info: 5017115 Tõnis

KERAMAJA

Meil on siin veel üks majake, sootuks omanäoline, kuid seda armsam meile (ei ole välja rentimiseks ega tellimiseks!).

Kõigi kaasaegsete mugavustega, ent samas isemajandav ehitis on sisse seatud kadakate vahele vanale karjateele. Ratsionaalne ruumikasutus, päikeseenergia rakendamine igapäevaelus ning maksimaalselt avar vaade loovad sellest ideaalse elukeskkonna.

Kuna maja on ühtlasi ka meie kodu, siis palume kõikvõimalikel ekskursioonigruppidel, turistidel ja muidu uitajatel eelnevalt ühendust võtta (Tõnis 5017115, Reelika 5208248)